Soľná fajka


Prístroj obsahuje tieto účinné látky:

cca. 5-6Dg vyselektovaných soľných kryštálikov z obdobia halitu.
Zloženie: NaCl 98,7%, CaSO4 0,1%, MgCl2 0,028%, CaCl2 0,13%, Fe203 0, 00056%, váha ďalej obsahuje ešte K, J, Br.
Prístroj obsahuje účinné látky na obdobie 5 rokov.

Koncom 20.str. sa výrazne zvýšil počet alergických, astmatických a iných ochorení spojených s dýchacím ústrojenstvom. Táto skutočnosť je priamym dôsledkom toho, že naše dýchacie orgány sú denne vystavené množstvu škodlivých, ovzdušie znečisťujúcich látok. Ich negatívnemu vplyvu sa neubránime. Tak ako sa snažíme o ochranu pokožky či vlasov pred týmito škodlivými látkami, takisto je potrebné udržiavať, chrániť a očistiť aj naše dýchacie orgány. Jaskynné terapie sú preto také úspešné a účinné, lebo vdychovaním roztoku soľných kryštálikov sa dýchacie orgány nielen takmer vyčistia, ale čo je veľmi dôležité, ukľudnia a regenerujú sa. Takáto forma liečby je však veľmi nákladná, časovo náročná a viazaná na určité miesta.

„Soľná fajka“ je patentovaný prístroj, pomocou ktorého môžete hockde, hocikedy získať vo svojom volnom čase všetko, čo poskytuje jaskynná soľná terapia. Medzi keramické filtre sme povyberali také soľné kryštáliky, ktoré pochádzajú z najznámejších liečebných soľných jaskýň Európy, kde sa aj podľa lekárskych štatistických údajov dosahuje až 90%-né zlepšenie stavu pacientov trpiacich rôznymi chorobami dýchacích ciest. Dýchaním cez keramické filtre „Soľnej fajky“ spolu s vlhkým vzduchom sa dostávajú na úrovni mikrónov do každého kútika dýchacej sústavy blahodarné účinné látky soľných kryštálikov, starostlivo ukrývané 20-22 miliónov rokov.

Niekoľkominútovým pravidelným užívaním priaznivo môžeme ovplyvniť: rôzne alergické ochorenia dýchacích ciest, astmu, bronchitídu zápal priedušiek, nádchu, infekčné zápaly dýchacích ciest a v neposlednom rade, problémy dýchacích ciest spôsobené fajčením. Soľnú terapiu, ktorú poskytuje prístroj, môžeme doplniť o silicovú terapiu. Kvapnutím minimálneho množstva /stotinka kvapky/ silice číže vonného oleja na spodný keramický filter „Soľnej fajky“ môžeme zvýšiť účinnosť látok obsahujúce soľné kryštáliky, lebo správne volené vonné oleje majú tiež regeneračné, čistiace a ukľudňujúce vlastnosti. /napr. eukalyptus, myrha, mäta prieporná atď./. Použitím vonných olejov sa môže spodný filter prístroja sfarbiť, čo však nemá vplyv na jeho účinnosť.

Najčastejšie otázky v súvislosti so Soľnou fajkou

Čo je ten malý gumený ventil na Soľnej fajke?
Malý gumený ventil na vrchu Soľnej fajky je vlastne spätný ventil. Jeho úlohou je chrániť Soľnú fajku od vlhka a pary v prípade, keď užívateľ náhodou nevydýchne vzduch cez nos, ale fúkne vzduch späť do Soľnej fajky. Ventil sa odklopí, vzduch vyjde a ochráni tak Soľnú fajku od vlhka a pary.

Prečo je malá okrúhla bodka na Soľnej fajke vyrobená v rôznych farbách?
Je to na podnet pacientov, kvôli rozlíšeniu Soľnej fajky, ak v jednej rodine sú viacerí užívatelia.

Ako dlho sa dá Soľná fajka používať a po skončení použiteľnosti sa dá naplniť?
Doba použiteľnosti Soľnej fajky je približne 5 rokov, pričom sa počíta s jej pravidelným denným 15-20 minútovým používaním. Nedá sa znovu naplniť, po 5 rokoch je potrebné kúpiť novú Soľnú fajku.

Popri akých liekoch sa nesmie Soľná fajka používať?
Soľnú fajku možno používať popri akýchkoľvek liekoch. Obsahuje prirodzené soľné kryštáliky, ktoré boli povyberané v známych soľných jaskyniach.

Môžu používať Soľnú fajku ľudia chorí na štítnu žľazu?
Aj keď kryštáliky Soľnej fajky obsahujú jód, je to také malé množstvo, že nemôže vyvolať žiadne problémy u pacientov chorých na štítnu žľazu.

Môže sa používať, ak má niekto vysoký krvný tlak?
Áno, lebo soľ prúdi do organizmu v takom malom množstve, že nemá vôbec vplyv na krvný tlak.

Aký je rozdiel medzi Soľnou fajkou pre dospelých a Soľným sloníkom pre deti?
Obsahu soľných kryštálikov i cena oboch je úplne zhodná, rozdiel je len v tom, že pre deti sa vyrobila keramická nádoba v tvare sloníka, aby ju deti prijali a aj radi používali.

Od koľkých rokov ju môžu deti používať?
Najmenšie dieťa, ktorému kúpili Soľnú fajku malo 2,5 roka. Aj menšie dieťa by ju mohlo používať. Je však dôležité, aby pochopilo, že vdychovať musí ústami a vydychovať nosom. Menším deťom sa toto dosť ťažko vysvetluje.

Prečo je potrebné vydychovať vzduch cez nos?
Vzduch sa cez Soľnú fajku vdychuje tak, že jej časť sa vkladá do úst. Vydychuje sa potom cez nos. (Nie je potrebný hlboký nádych, stačí bežné dýchanie.) Tento postup je dôležitý preto, lebo soľ zo soľných kryštálikov sa môže len týmto spôsobom dostať do horných dýchacích ciest, do dutiny tváre i nosa, a len takto môže prečistiť celú dýchaciu sústavu.

Denným 10-20 minútovým používaním „Soľnej fajky“ môžeme priaznivo ovplyvniť:
- alergie dýchacích ciest
- astmu
- nádchu
- zápal dutín tváre i nosa
- podráždenie dýchacích ciest zapríčinené fajčením

Choroby dýchacích ciest sú jednou z najčastejších príčin návštev u lekára. Civilizačné choroby ako alergická nádcha, priedušková astma, chronická obštrukčná choroba pľúc vykazujú dramatický nárast aj na Slovensku. Terapeutické ovplyvnenie každého z nich je na základe EBM v súčasnosti veľmi účinné. Komplexná liečba týchto chorôb vyžaduje prevenciu, kauzálnu liečbu a správne rehabilitačné postupy.

Alergické, nealergické, infekčné i neinfekčné choroby dýchacích ciest majú stále v patofyziologickom obraze zápal, pri ktorom jeden zo závažných príznakov je zvýšená tvorba hlienov a jeho sťažené odstránenie z dýchacích ciest. Na jednej strane máme možnosť zasiahnuť medikamentózne, sú dostupné kvalitné mukolytiká a expektoranciá a na druhej strane sú klimatické pobyty vo vysokohorských polohách, v jaskyniach, a v soľných baniach.

Pri súčasnej všeobecnej situácii zdravotníctva klesá možnosť využiť klimatickú liečbu. Jaskynné liečebné metódy sú síce účinné ale pre mnohých ťažko realizovateľné, výber miesta, potreba tráviť tam istý čas, finančné náklady. Je tu možnosť i samo liečiteľstva, avšak jej úroveň v SR je zatiaľ nízka (32% IMS Medical Index 2000).

Na základe skúsenosti zo soľných jaskýň, ktoré mali veľmi dobrý vplyv na priebeh chronických chorôb dýchacích ciest, bola vyvinutá táto komplementárna liečebná pomôcka. V prvom rade pomáha prečistiť, regenerovať dýchací epitel a udržať jej správnu bariérovú funkciu.

V keramickej nádobke v tvare fajky sa nachádza zmes jemných, špeciálnych soľných kryštálov. Vzduch sa vdychuje pri normálnom dychovom úsilí cez soľnú fajku a tak zabezpečí vyššiu koncentráciu soli v horných dýchacích cestách. Účinnosť je okamžitá, ale pri dlhodobom užívaní aj prolongovaná. Úplne prirodzenou cestou umožní veľmi účinnú expektoráciu nahromadených hlienov, zlepší subjektívnu pohodu a nie na poslednom mieste FVC, FEV1, ale aj MEF50. Základná terapia každého ochorenia sa nesmie súčasne vynechať.

Je potrebné pacientom vysvetliť spôsob používania pomôcky a zabezpečiť aj kontrolu užívania. S úpravou stavu je potrebné postupne znižovať čas užívania. Nesmie sa vyvinúť forsírovaný vdych – môže pôsobiť hypokapniu.

Soľná fajka sa užíva niekoľkokrát denne celkový čas asi 10-20min. Obsah vystačí cca. na 5 rokov pre jednu osobu a z hygienických dôvodov odporúčame pre každú osobu vlastnú pomôcku. „Soľný sloník“ je dostupný aj pre detí, môže sa užívať pri akutnych a chronických sinusitídach, bronchitídach. Soľná fajka je dobrou pomôckou aj chronických fajčiarov. Zatiaľ sa nezaznamenávali žiadne vedľajšie a nežiadúce účinky.

Zo zahraničnej literatúry sú dostupné dobré skúsenosti z rehabilitačného ústavu Yamamoto – Budapeštianskej Univerzity Semmelweis – pneumologického oddelenia ako aj zo štátneho rehabilitačného pneumologického ústavu z Mátry.

„Malá mobilná špeciálna soľná jaskyňa“ zabezpečí mukolýzu, sekretolýzu, občas bronchospasmolýzu a má aj antiflogistický efekt.

V dostupných prácach uvádzajú 2-3 mesačné denné používanie u chorých s chronickými príznakmi bez vedľajších nežiadúcich účinkov, hlavne u pacientov ktorí mali aj kardialne ťažkosti, kde sa podarilo znížiť súčasné použitie beta2mimetík.

Je tu nová prírodná metóda na trhu, ktorá najmenej zaťažuje chronicky chorý organizmus.