O ambulancii

Naša ambulancia vznikla ako novozaložená v novembri 2003 zároveň v dvoch prevádzkach – v Nových Zámkoch, kde ordinujeme 2 dni /utorok a streda/, a v Štúrove v priestoroch mestskej polikliniky, kde ordinujeme 3 dni /Po,Štvr,Pia/. Od začiatku fungovania sme sa orientovali skôr na pacientov s poruchami imunitného systému a alergologickými problémami, menej na vnútorné ochorenia/hlavne ochorenia srdcovo-cievneho systému/. Našim cieľom vždy spokojnosť a zdravie pacientov nielen z nášho regionu, ale aj širokého okolia a zahraničia.

Personál:

MUDr. Norbert Száraz, nar. v r.1966, štúdium na LFUK v Bratislave som ukončil v 1991 roku, zároveň nastúpil na III. int. oddelenie NsP Nové Zámky vo funkcii sekundárneho lekára, počas práce na danom oddelení som absolvoval v 1994 roku atestáciu I.stupňa z vnútorného lekárstva, od 1997 roku som  pracoval na internej ambulancii CPPO, v roku 1998 som absolvoval atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Už počas práce na int. oddelení som sa zameriaval na akútne situácie vo vnútornom lekárstve a začal sa orientovať na imunológiu a alergológiu. V roku 2002 som absolvoval atestáciu z klinickej imunológie a alergológie a nakoľko som v nemocnici v danom odbore nemal možnosť pracovať, rozhodol som sa v 2003 roku  otvoriť si privátnu ambulanciu s 2 prevádzkami. Od roku 2004 som členom Asociácie súkromných lekárov SR a Zdravity o.z., od roku 2011 predsedom regionálnej Asociácie súkr. lekárov SR


Mária Királyová, zdravotná sestra
, nar v r.1977, štúdium na Strednej zdravotnej škole  Nových Zámkoch ukončila v 1995 roku, v 1996 roku pracovala 3 mesiace na inter.odd.Detskej fakultnej nemocnice  v Bratislave, od mája 1996 roku nastúpila na destkú ambulanciu v Nových Zámkoch, kde pracovala do 2003 roku, od 2004 roku pracuje na našej ambulancii, od 2007 roku v oboch prevádzkach. V roku 2011 absolvovala špecializačný kurz vo funkčných vyšetrovacích metódach s certifikátom.

Bc. Sabina Kubíková (150)

Bc. Sabina Kubíková, nar.1995, štúdium na Strednej zdravotníckej škole v N.Zámkoch ukončila maturitou v 2015 roku,následne absolvovala štúdium na VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, ukončila ho v 2018 roku titulom Bc., v našej ambulancii pracuje od 2018

 

Hovoríme aj maďarsky. roku.