Služby

Vykonávame vyšetrenia a liečbu alergických ochorení dýchacích ciest /nádcha, kašel, astma…/, kože, očí…, liečbu porúch imunitného systému-napr. s prejavmi opakovaných infekcií, a vyšetrenia autoimúnnych ochorení.

Vyšetrenie je založené na dôkladnom lekárskom prešetrení a osobnom pohovore, zároveň vykonaní sady moderných pomocných laboratórnych vyšetrení, kožnom testovaní modernými testovacími látkami a prístrojovom vyšetrení- spirometria s možnosťou bronchodilatačných testov, vyšetrenie úrovne alergického zápalu v dýchacích cestách prístrojom Niox Mino ako nadštandardné, ale veľmi nápomocné vyšetrenie.

Pri vnútorných ochoreniach je spektrum vyšetrení podobné + vykonávame a vyhodnocujeme EKG záznam – a v rámci interného predoperačného vyšetrenia.